banner
Moją misją jest pomoc pracownikom i pracodawcom w tworzeniu prawidłowych relacji w pracy. Pomaga mi w tym wszechstronne wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe.

dr Karolina Czapska-Małecka

Jestem doktorem nauk prawnych, prawnikiem

Łączę kilkuletnie doświadczenie pracy w wiodących warszawskich kancelariach z podejściem naukowym.

Ukończyłam z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW, a następnie rozpoczęłam tam Studia Doktoranckie, które zwieńczyła praca zatytułowana Zastosowanie koncepcji Therapeutic Jurisprudence na przykładzie instytucji wrażliwych psychologicznie w indywidualnym prawie pracy.

Temat ten jest odzwierciedleniem moich zainteresowań zawodowych i naukowych – prawa pracy, przede wszystkim zagadnienia mobbingu i dyskryminacji, psychologii i rozwiązywania konfliktu.

Jestem wykładowcą akademickim

Od siedmiu lat prowadzę wykłady i ćwiczenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów prawa, a także autorskie zajęcia z zakresu prawa HR, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem psychologiem

Ukończyłam psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją psychologia organizacji i pracy. Obecnie najbliższy jest mi nurt psychologii humanistycznej oraz Non-Violent Communication. Interesuje mnie, w jaki sposób przenikają się instytucje prawne z mechanizmami psychologicznymi.

Jestem prelegentką na konferencjach krajowych i zagranicznych, autorką publikacji naukowych

Cały czas rozwijam się. Występuję na licznych konferencjach, w tym na zagranicznych, jak np. XXXVI International Congress on Law and Mental Health w Rzymie. Publikuję artykuły w czasopismach naukowych i branżowych dotyczące prawa pracy, dialogu, wypalenia zawodowego, mobbingu.

Jestem mediatorką w sprawach pracowniczych

Ukończyłam certyfikowany kurs mediacji pracowniczych w Polskim Centrum Mediacji. Obecnie, pomagam pracownikom i pracodawcom w rozwiązywaniu konfliktów w organizacjach oraz szkolę z tej tematyki.

Już od rozpoczęcia studiów marzyłam, by połączyć moje dwie pasje – prawo i psychologię w spójną całość.

Chciałam, aby moja wiedza przyczyniła się do tworzenia harmonijnych relacji w pracy, wolnych od mobbingu i dyskryminacji, opartych na prawidłowej komunikacji.

Kilka lat pracy w kancelariach prawnych nauczyły mnie dbałości o aspekty prawne. Zauważyłam jednak, że bez szerszego psychologicznego spojrzenia, rozwiązania prawne w kwestii mobbingu, dyskryminacji czy innych niepożądanych zjawisk są niekompletne.

Postanowiłam założyć firmę, która odpowie na te braki. ProLaboria – z myślą o relacjach w pracy podchodzi kompleksowo do tych problemów.

Wielką inspiracją do spełnienia mojego marzenia były studia doktoranckie z zakresu prawa, które realizowałam na Uniwersytecie Warszawskim i liczne stypendia zagraniczne.

Przełomem w mojej działalności stało się stypendium w Bostonie w Suffolk Law University w New Workplace Institute, gdzie uczyłam się pod okiem prof. Davida C. Yamady, twórcy przepisów antymobbingowych w Stanach Zjednoczonych, a także dr Garyego Namiego, niekwestionowanego autorytetu w sprawach mobbingu w pracy.

Dziś, chcę podzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem, by wspierać Ciebie i Twoją organizację w budowaniu prawidłowych relacji.

dr Karolina Czapska-Małecka