Najnowsze z bloga

2024-02-28

Molestowanie seksualne w pytaniach i odpowiedziach

Kodeks pracy wskazuje w art. 18 3a § 6, że dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Te właśnie zachowania tworzą molestowanie seksualne.

Czytaj dalej

2023-11-15

Prawidłowa komunikacja w organizacji pierwszym krokiem do przeciwdziałania mobbingowi.

O mobbingu często mówi się jako o terrorze psychicznym, przemocy psychicznej, molestowaniu moralnym, spersonalizowanym braku szacunku. Tymczasem, choć każde z powyższych określeń jest adekwatne, mobbing zgodnie z pierwszym badaczem tego zjawiska - Heinzem Leymannem to zaburzenie komunikacji.

Czytaj dalej

2023-08-15

Komunikat ty i komunikat ja

To, w jaki sposób budujemy zdania, wpływa na jakość naszej relacji z drugim człowiekiem. Staje się to szczególnie widoczne w środowisku pracy, zwłaszcza, gdy towarzyszą nam stresujące sytuacje. Wówczas nietrudno o konflikt, który źle poprowadzony może mieć zgubne skutki zarówno dla całej organizacji, jak i dla osób w niego uwikłanych.

Czytaj dalej

Opinie Klientów

Zaufali nam