Czy wymagania pracodawcy odnośnie dress codu pracowników to naruszenie ich prawa do prywatności?

Kategoria: Prawo pracy 2023-04-19

Jednym z istotnych kanałów, dzięki któremu możemy się komunikować z innymi jest nasz ubiór, czyli tzw. komunikacja ekstrawerbalna. Niejednokrotnie odzwierciedla ona nasz charakter, podejście do życia, światopogląd i styl życia.

dr Karolina Czapska-Małecka

Czytaj dalej

Chmura Tagów

Prawo pracy
10
Mobbing
9
Dialog
8
Komunikacja naukowo
6
Infor
5
Therapeutic Jurisprudence
5
Czym jest mobbing?
4
Zdrowie psychiczne
2
Wypalenie zawodowe
2
KDS KIG
2
Historia wypalenia
2
Orzecznictwo
2
Molestowanie
2
Dyskryminacja
2
Prawo Polskie
1
Wiek emerytalny
1
Urlop wypoczynkowy
1
Trójkąt Mehrebiana
1
Obowiązki pracodawcy
1
Wyuczona bezradność
1
Congress IALMH
1
Praca zdalna
1
Wymiary wypalenia
1
Wynagrodzenie
1
Umowa o pracę
1
Długotrwałość mobbingu
1
Objawy wypalenia
1

Kategorie

Ciekawe szkolenia