Referencje

Referencje po szkoleniu z Empatycznej komunikacji "Non-Violent Communication" dla Wolters Kluwer".
SmartLab poczuj chemię do nauki referencje dla ProLaboria (dr Karoliny Czapskiej-Małeckiej)
Referencje po szkoleniu z podstaw komunikacji empatycznej "Non-Violent Communication (Porozumienie bez przemocy)" dla SmartLab "Poczuj Chemię Do Nauki".
SmartLab poczuj chemię do nauki referencje dla ProLaboria (dr Karoliny Czapskiej-Małeckiej)
Referencje po szkoleniu "Non-Violent Communication (Porozumienie bez przemocy)" dla Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnch Polskiej Akademii Nauk.
Polska Akademia Nauk Referencje dla ProLaboria (dr Karoliny Czapskiej-Małeckiej)
Referencje po szkoleniu "Przeciwdziałanie mobbingowi - szkolenie dla kierownictwa Urzędu Miasta Zielonka".
Urząd Miasta Zielonka Referencje dla ProLaboria (Karoliny Czapskiej-Małeckiej)
Referencje po szkoleniu "Wokół wartości Prawa Pracy - warsztat prawa pracy dla nieprawników" przeprowadzonego dla Komitwtu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.
Krajowa Izba Gospodarcza Referencje dla ProLaboria (Karoliny Czapskiej-Małeckiej)
Referencje po szkoleniu "Przeciwdziałanie mobbingowi" przeprowadzonego dla przedstawicieli działu HR oraz członków komisji antymobbingowej firmy Shopdent.
Shopdent Referencje dla ProLaboria (Karoliny Czapskiej-Małeckiej)
Raport z ewaluacji kursu UOUW "Prawne i psychologiczne aspekty komunikacji i rozwiązywania sporów w pracy".
Raport z ewaluacji kursu UOUW Prawne i psychologiczne aspekty komunikacji i rozwiązywania sporów w pracy