2021-02-23 Kategoria: Zdrowie psychiczne

Jak pracodawca może wspierać ochronę życia psychicznego pracowników?

Jak pracodawca może wspierać ochronę życia psychicznego pracowników?

Obecnie, w dobie pandemii, często towarzyszy nam gorsze samopoczucie, brak energii, sił, marazm. Nic dziwnego, nowa sytuacja zmieniła nasze przyzwyczajenia, zburzyła codzienną rutynę i pewność. Aktualna rzeczywistość budzi lęk związany z utratą więzi społecznych, obawę o zdrowie, swoje i najbliższych, ale także o pracę i przyszłość zatrudnienia.

Nie ulega wątpliwości, że pandemia wywiera negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, z drugiej strony, pewnym pozytywnym aspektem, jest to, że temat konieczności ochrony zdrowia psychicznego staje się bardziej powszechny niż przed pandemią. Ważne, by zainteresowanie zdrowiem psychicznym, nie skończyło się wraz z pandemią, ale było rozwijało się, zwłaszcza w miejscu pracy.

13 maja 2020 r. ONZ wydała raport dotyczący związku COVID-19 ze zdrowiem psychicznym.

Już przed wybuchem pandemii dane dotyczące zdrowia psychicznego były alarmujące, a obecnie mogą się znacznie pogorszyć.

ONZ wskazała, że na depresję cierpi 264 MLN ludzi na świecie, a globalna gospodarka traci ponad 1 bilion dolarów rocznie z powodu depresji i lęku. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać przede wszystkim w braku promocji zdrowia psychicznego i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi przed wybuchem epidemii.

Badania polskie „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19” realizowane na Wydziale Psychologii UW wskazują, że ponad połowa badanych (51%) zgłosiła objawy wskazujące na załamanie funkcjonowania i wykonywania codziennych obowiązków. Natomiast nasilenie się objawów depresji zgłasza 38% badanych. 62% uczestników badania wskazuje nasilone objawy lęku uogólnionego, polegające na stałym odczuwaniu lęku lub nadmiernym zamartwianiu się, w znaczny sposób wpływającym na wiele obszarów funkcjonowania w życiu codziennym.

Gorszy stan zdrowia psychicznego wpływa także na wykonywanie przez nas pracy, a badania prowadzone na Wydziale Psychologii UW wskazują, że sytuacja zawodowa jest głównym znaczącym stresorem towarzyszącym pandemii. Dlatego tak ważne, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców powinna być szczególna dbałość także o zdrowie psychiczne w pracy.

Czy obowiązek ochrony zdrowia w kodeksie pracy, dotyczy też zdrowia psychicznego?

Jedna z podstawowych zasad prawa pracy, wyrażona w art. 15 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Gwarantuje to również Konstytucja RP i szereg innych przepisów kodeksu pracy, które wskazują, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca zobowiązany jest do ochrony zdrowia pracowników, co kojarzone jest przede wszystkim z ochroną ich zdrowia fizycznego, zatem w obecnej sytuacji wypełnianie tego obowiązku przejawia się np. w zapewnianiu maseczek, płynu do dezynfekcji, bezpiecznych odległości czy umożliwieniu pracy zdalnej.

Czy wobec tego pracodawcy obowiązany jest również dbać o zdrowie psychiczne pracowników?

Obecny kryzys zmusza nas do dostrzeżenia, że istotnym elementem zdrowia jest także stan psychiczny i pracodawca zobowiązany jest również o nie dbać. Zgodnie z definicją WHO zdrowie psychiczne można rozumieć jako stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty.

Pogorszenie się stanu psychicznego pracownika często wpływa także na jakość wykonywanej przez niego pracy, zatem i dla pracodawcy i pracownika istotne jest, by temat zdrowia psychicznego nie był marginalizowany.

Jak pracodawca może zadbać o zdrowie psychiczne pracowników?

Istnieje kilka możliwości, szczególnie cenionych przez pracowników, które służą ochronie zdrowia psychicznego pracowników.

  • Zapewnienie pomocy psychologicznej w pracy
    Wiele organizacji decyduje się na zapewnienie wsparcia psychologicznego swoim pracownikom. Może być to pomoc świadczona np. poprzez spotkanie on-line lub rozmowę telefoniczną. Dotychczas, były to rzadkie rozwiązania w Polsce, ale obecne w innych krajach europejskich. Pandemia spowodowała, że wiele firm wdraża taką pomoc, co spotyka się z dużym zainteresowaniem pracowników.
  • Szkolenia dotyczące pracy on-line i radzenia sobie ze stresem w nowej sytuacji
    Warto, by pracownicy mieli zapewnioną możliwość zdobycia wiedzy o wspierania zdrowia psychicznego w kryzysie, jakim jest pandemia. Ważne jest, by pracownicy poznali szereg skutecznych metod i ćwiczeń, które pomogą w relaksowaniu się, w zarządzaniu organizacją pracy zdalnej i zrozumieniu mechanizmów rządzących stanem psychicznym.
  • Świadomość i promowanie dbałości o zdrowie psychiczne
    Kluczowym aspektem jest promowanie dbałości o zdrowie psychiczne przez pracodawcę w różnych formach. Najważniejsze jest jednak zrozumienie, jak istotną rolę pełni nasza psychika we wszystkich życiowych kwestiach, w tym w pełnieniu obowiązków pracowniczych. Wyrozumiałość i życzliwa rozmowa będą wsparciem w trudnej i nowej rzeczywistości – jest to wartość, którą pracownicy dotknięci depresją naprawdę cenią.

Jeżeli interesują Cię szkolenia dla Twoich pracowników lub dla Ciebie z zakresu ochrony i promocji zdrowia psychicznego w pracy – zapraszam do kontaktu, przygotujemy dla Ciebie szkolenie zgodne z Twoimi potrzebami.

Zdrowie psychiczne Therapeutic Jurisprudence

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik, psycholog, założycielka firmy ProLaboria. Mediator i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jego wrażliwych psychologicznie obszarów, takich jak mobbing i dyskryminacja, molestowanie, dobrostan psychiczny pracowników, polubowne rozwiązywanie sporów. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW. W swojej pracy doktorskiej porusza problematykę godności pracowniczej i psychologicznych koncepcji prawa, ze szczególnym naciskiem na temat mobbingu i dyskryminacji.

Chmura Tagów

Mobbing
8
Prawo pracy
7
Infor
5
Dialog
5
Therapeutic Jurisprudence
5
Czym jest mobbing?
3
Orzecznictwo
2
Komunikacja naukowo
2
Dyskryminacja
2
Zdrowie psychiczne
2
Wypalenie zawodowe
2
KDS KIG
2
Historia wypalenia
2
Wyuczona bezradność
1
Trójkąt Mehrebiana
1
Obowiązki pracodawcy
1
Wiek emerytalny
1
Urlop wypoczynkowy
1
Prawo Polskie
1
Molestowanie
1
Objawy wypalenia
1
Wymiary wypalenia
1
Wynagrodzenie
1
Congress IALMH
1
Praca zdalna
1
Długotrwałość mobbingu
1

Kategorie