2022-03-01 Kategoria: Komunikacja

Metoda komunikacji FUKO

Metodę komunikacji w oparciu o model FUKO, łączy się przede wszystkim z udzielaniem informacji zwrotnej, jednak śmiało możemy ją stosować także w innych sytuacjach. W FUKO skupiamy się przede wszystkim na komunikacie Ja, w którym to, w przeciwieństwie do komunikatu Ty, mówimy o tym, jak postrzegamy daną sytuację, nie atakując przy tym drugiej strony.

Rozwińmy akronim FUKO:

F jak FAKTY

Mówienie o faktach, to bardzo ważny element KAŻDEJ wypowiedzi. Dlaczego? Przyjrzyjmy się dwóm zdaniom:

Jak zwykle źle wykonałeś swoje zadanie, do niczego się nie nadajesz! - ZDANIE NIEPRAWIDŁOWE!

Zauważyłam, że w zestawieniu nie wpisałeś w dwóch tabelach danych, o które prosił podczas spotkania klient. - ZDANIE PRAWIDŁOWE!

Czym różnią się te dwa zdania? Pierwsze zdanie to typowy komunikat Ty, zawierający ocenę i nie wnoszący nic konstruktywnego do naszej wypowiedzi. Niestety, często właśnie w ten sposób się komunikujemy, zwłaszcza gdy targają nami silne emocje.

Drugie zdanie opiera się na obserwacji, wyrażeniu naszego spostrzeżenia. Zamiast oceniać, mówimy po prostu, co widzimy, co udało nam się spostrzec. Taki komunikat jest bardzo konkretny. Zauważcie, że dzięki operowaniu faktami, pracownik, czy inna osoba do której kierujemy takie zdanie, ma szansę dowiedzieć się, o co dokładnie nam chodzi, a nie tylko snuć domysły z emocjonalnie wypowiedzianej oceny.

U jak UCZUCIA/ USTOSUNKOWANIE SIĘ.

Po przedstawieniu faktów – czyli płaszczyzny wspólnej, co do której obie strony się zgodzą, przechodzimy do opowiedzenia o swoich uczuciach. Ustosunkuj się do faktów, do tego jak Ty się czujesz, jakie uczucia wywołuje w Tobie określona sytuacja. Ważne, żeby powiedzieć o swojej perspektywie, czyli przyjąć komunikat JA. Możesz powiedzieć np. cieszę się, martwię się, obawiam się. Unikaj uczuć rzekomych! Są to uczucia, które jedynie udają uczucia, w rzeczywistości będąc diagnozą zachowania drugiego człowieka, jak np. czuję się zlekceważona, czuję się pominięta, niedoceniony.

K jak KONSEKWENCJE LUB KORZYŚCI

Trzeci etap budowania komunikatu w oparciu o FUKO to przedstawienie konsekwencji danego zachowania lub w alternatywnie – korzyści. Pamiętajmy jednak, że celem nie jest strasznie lub grożenie naszemu rozmówcy, a pokazanie skutku, do jakiego może doprowadzić pozostawanie w danej sytuacji. Ten etap komunikatu pozwala zarówno na przekazanie zarówno trudnych informacji, jak i tych, które mają na celu zmotywowanie pracownika. Ważne jest, by podkreślić związek przyczynowo-skutkowy istniejący między daną sytuacją (faktami), a tym, jakie konsekwencje lub korzyści może takie działanie przynieść.

O jak OCZEKIWANIA.

Ostatni element komunikatu w oparciu o FUKO jest łącznikiem między nami a naszym rozmówcą. W tym etapie, powiedzmy precyzyjnie, czego oczekujemy. Unikajmy aluzji, sprawmy, by druga strona dokładnie wiedziała, na czym nam zależy. Skieruj do drugiej strony swoje oczekiwania, które są realne do wykonania. Najlepiej, jeśli swój komunikat zakończysz pytaniem. Dlaczego? Kończąc wypowiedź pytaniem, np. ok?, zgadzasz się?, co Ty na to?, jak to widzisz? mamy szansę poznać perspektywę naszego rozmówcy. Zamieniamy wówczas żądanie na prośbę, co rodzi znacznie lepszą atmosferę.

Komunikacja naukowo Dialog

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik, psycholog, założycielka firmy ProLaboria. Mediator i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jego wrażliwych psychologicznie obszarów, takich jak mobbing i dyskryminacja, molestowanie, dobrostan psychiczny pracowników, polubowne rozwiązywanie sporów. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW. W swojej pracy doktorskiej porusza problematykę godności pracowniczej i psychologicznych koncepcji prawa, ze szczególnym naciskiem na temat mobbingu i dyskryminacji.

Chmura Tagów

Dialog
8
Prawo pracy
8
Mobbing
8
Therapeutic Jurisprudence
5
Komunikacja naukowo
5
Infor
5
Czym jest mobbing?
3
KDS KIG
2
Zdrowie psychiczne
2
Wypalenie zawodowe
2
Orzecznictwo
2
Historia wypalenia
2
Dyskryminacja
2
Wynagrodzenie
1
Obowiązki pracodawcy
1
Wymiary wypalenia
1
Congress IALMH
1
Prawo Polskie
1
Urlop wypoczynkowy
1
Długotrwałość mobbingu
1
Trójkąt Mehrebiana
1
Molestowanie
1
Praca zdalna
1
Objawy wypalenia
1
Wyuczona bezradność
1
Wiek emerytalny
1

Kategorie